วิธีจัดส่งสินค้า

ค่าบริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ

น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม 30 บาท

น้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม 55 บาท

น้ำหนัก 4-5 กิโลกรัม 70 บาท

น้ำหนัก 6 กิโลกรัม 90 บาท

น้ำหนัก 7 กิโลกรัม 100 บาท

น้ำหนัก 8 กิโลกรัม 110 บาท

น้ำหนัก 9 กิโลกรัม 120 บาท

น้ำหนัก 10 กิโลกรัม 130 บาท