ท่านลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • สั่งซื้อทาง www.cmblindshop.com
  • สั่งซื้อทาง Line ID : cmblindshop
  • สั่งซื้อทางโทรศัพท์ : 081-165-7264